سفر کردن همیشه از یک جایی شروع می‌شود، یک وقت‌هایی دانشجوییم و همه چیز در سفرهای ارزان، هتل‌های کم قیمت و ساندویچ بندری خلاصه می‌شود، یک وقت‌هایی هم بعد از هفته‌ها کار کردن، فکر لم دادن در کاناپه‌های یک هتل 5 ستاره،

خوردن استیک تنوری و آب گریپ فروت آتش سفر را به جانمان می‌اندازد. گاهی هم داستان سفر از خواندن یک مقاله شروع می‌شود، مقاله‌ای در مورد سفر به اصفهان...